Foreningen-Norden

Foreningen Norden, Kreds Midt-Nord    

 

Hjemmesiden er under ombygning, så derfor er de sædvanlige oplysninger ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

 

Definitionen på en forening

En forening, organisation, er et samvirke mellem flere, der har karakter af "juridisk person" (d.v.s. at fællesskabet som sådant kan erhverve rettigheder og påtage sig retligt bindende forpligtelser, herunder være part i retssager), og som virker i den form, der efter dansk retstradition kendetegner "foreninger".

En forenings formål kan være "ideelt" (som det f.eks. er tilfældet med sportsforeninger, lokale borgerforeninger og fagforeninger) eller det kan være økonomisk (økonomiske foreninger kaldes ofte andelsselskaber).

Der er ikke ret megen lovgivning om foreninger. Stifterne og medlemmerne kan derfor stort set frit i foreningsvedtægten (foreningens love) aftale, hvorledes alle forhold håndteres. Foreninger, i hvilke medlemskab er pligtigt (f.eks. grundejerforeninger med tvunget medlemskab) eller dog reelt en nødvendighed (f.eks. fagforeninger og arbejdsgiverforeninger), kan dog ikke i alle henseender bestemme deres egne forhold. Domstolene opstiller således for sådanne foreninger ud fra almindelige retsgrundsætninger nogle ufravigelige krav m.h.t. hvem, der har et retskrav på at blive optaget, hvornår et medlem kan ekskluderes, og hvilken stilling et medlem i øvrigt har over for foreningen (f.eks. krav på lige- og saglig behandling).

Foreninger spiller en helt afgørende rolle i det danske samfundsliv. Mange anliggender, der i andre lande forvaltes af offentlige institutioner, varetages hos os af private foreninger (evt. med offentlige tilskud). Som eksempel kan nævnes arbejdsløshedskasserne.

I Danmark er der f.eks. en lang og omfattende tradition for at, især mænd, danner en forening sammen med den nærmeste vennekreds. Disse foreninger kaldes som ofte loger eller herreklubber og kan have alle mulige formål. De fleste forsamlinger og scener får før eller siden behov for scenepodier til diverse fester og sceneshows i forsamlingshuset. Det lokale band stiller tit op med et sæt aktive højttalere, en mixer og mikrofon og kobler det hele sammen med et xlr kabel og er klar til skøn-sang. Det er ikke til at se en hånd for sig under showet da en kraftig røgmaskine sende så meget røg ud i lokalet at det er svært at orientere sig. Som regel er hovedformålet at holde sammen på vennerne gennem sociale arrangementer af forskellig karakter, ikke så sjældent udgør bordets glæder en del af kerneindholdet. At foreninger i Danmark er en stærkt forankret tradition ses blandt andet i de mange herreklubber som oven i købet går et skridt videre og organiserer sig i landsorganisationen af danske herreklubber. Dette er med til at knytte sociale bånd på kryds og tværs af landet, og bidrager til at holde liv i traditionen for et aktivt musik foreningsliv.

Kilde: da.Wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links til gode online steder

Et par gode steder at handle ure og smykker

Til mændene anbefaler vi herresmykker fra en super webshop.

Det var da lige et par gode steder at handle smykker, og helt sikkert også meget billigere - og nemmere - end guldsmeden nede på hjørnet. Når vi nu er i den branche vil jeg også nævne et sted med ure.

Straks der falder lidt ro på, skal jeg opdatere med flere spændende online butikker i denne kategori.

Skal du være top DJ skal du ikke gå ned på udstyr, så den rigtigt mixerpult til dig der gerne vil lidt mere hedder Pioneer DDJ-SZ og har masser af effekter og meget mere.

 /

 

 

 

 

 

Søg

Foreningen Norden © 2015 All rights reserved.